Návrat dětí do mateřské školy

08.04.2021 11:49

 

Z nařízení Vlády a Ministerstva školství ze dne 6. 4. 2021
bude mateřská škola od pondělí 12. 4. 2021
znovu otevřena
pouze pro děti plnící povinnou předškolní docházku.
Pro ostatní děti bude i nadále probíhat distanční výuka.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám klidné dny.

Kolektiv mateřské školy